Esther Daniel

Esther Daniel

Trưởng Nhóm Gắn Kết Đối Tác tại Catalyst Toàn Cầu

Esther Daniel on Linked In

Đảm bảo hiệu quả tổ chức thông qua các chiến lược gắn kết đối tác trong mạng lưới.

Chịu trách nhiệm không ngừng phát triển và thực hiện các phương pháp đổi mới nhằm thu hút đối tác của Catalyst Toàn cầu trên toàn thế giới để đảm bảo hiệu quả tổ chức cũng như để củng cố vị thế là công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực xây dựng đội ngũ doanh nghiệp của Catalyst Toàn cầu. Giữ liên lạc với các Giám đốc của Catalyst Toàn cầu và các mạng lưới đối tác để xây dựng kế hoạch tiếp thị chiến lược cho công ty.Triển khai kế hoạch tiếp thị chiến lược xuyên suốt Tập đoàn Catalyst Toàn cầu và 46 đối tác trên khắp thế giới nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của thương hiệu và tiếng nói của Catalyst Toàn cầu đối với tất cả các đối tác.

Đẩy mạnh việc xây dựng các kênh truyền thông mở hiệu quả nhằm hỗ trợ các đối tác hiện có và phát triển hơn nữa mạng lưới Catalyst Toàn cầu. Hỗ trợ các hệ thống và mạng lưới kiến thức trực tuyến nhằm đảm bảo việc chia sẻ thông tin diễn ra thuận lợi xuyên suốt hệ thống của Catalyst Toàn cầu. Chủ động và không ngừng nhận diện các rủi ro và cơ hội liên quan đến việc gắn kết hệ thống, và xây dựng cũng như thực hiện các chiến lược nhằm giải quyết cả hai vấn đề nêu trên.

Tác giả bài viết