iBuild Festive

Kích thích giao tiếp trong đội nhóm

1.5 - 3 giờ
Trong nhà
Hợp tác
4 - Không giới hạn

Giới thiệu

Người chơi sẽ xếp đội và nhận nhiệm vụ, họ sẽ tạo ra một bản sao của một mô hình mà không cần nhìn vào nó. Các đội chơi thảo luận việc phân bổ vai trò cho các thành viên, vạch ra chiến lược giao tiếp hoàn hảo để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó người chơi bắt đầu tạo lại mô hình theo hướng dẫn và tuân thủ quy tắc của hoạt động. Các thông tin cần thiết được truyền xuống qua từng người một để đến với người thực hiện. Sau khi trải qua một nữa thời gian quy định, các thành viên trong nhóm chuyển đổi vai trò và tiếp tục quá trình xây dựng còn lại. Khi hết thời gian, các đội cùng nhau xem thành tích của mình, ăn mừng và thảo luận về thành quả đạt được.

Lợi ích

Ibuild Festive đạt được lợi ích thông qua hoạt động trải nghiệm, tập trung vào tầm quan trọng của ngôn ngữ, phản hồi và chiến lược sáng tạo theo từng bước một. Đồng thời các nguyên tắc trong hoạt động được thiết kế nhấn mạnh việc truyền tải thông tin chính xác. ibuild Festive là một cách tuyệt vời để nâng cao kỹ năng giao tiếp nội bộ giữa các nhóm hoặc phòng ban khác nhau trong công ty, cũng như giao tiếp với khách hàng. ibuild Festive là một cách thú vị để nâng cao tinh thần đồng đội và cảm giác thành công tại cuộc họp cuối năm của bạn dựa trên các nguyên tắc của trò chơi hóa.

Yêu cầu báo giá