Peak Performance - Online

Các đội làm việc từ xa liên kết với nhau để hướng dẫn một đoàn thám hiểm chinh phục đỉnh Everest.

2 - 3 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh/Hợp tác
8 - Không giới hạn

Giới thiệu

Peak Performance online là hoạt động team building dành cho đội ngũ làm việc từ xa, nơi các đội hướng dẫn các hướng dẫn viên của họ chinh phục đỉnh Everest và trở về trại an toàn trong chuyến thám hiểm dài 20 ngày. Người chơi sẽ tham gia hoạt động thông qua cuộc họp video và làm việc với nhóm của mình trong những phòng họp trực tuyến nhỏ. Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm cho một vai trò cụ thể và các kiến thức liên quan của mình. Họ quyết định cách họ di chuyển mỗi ngày và thực hiện thao tác trên máy tính bảng. Có rất nhiều sự thay đổi để cần phải tính toán, bao gồm sự thay đổi của điều kiện thời tiết và địa hình. Các đội phải hợp tác để đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố như: sự cần thiết của oxy, mức thích nghi khí hậu, lều cắm trại và những điều tương tự. Cuối cùng, đội có nhiều điểm nhất vào cuối trò chơi là đội chiến thắng.

Lợi ích

Peak Performance là công cụ học tập trải nghiệm đầy cảm xúc và hấp dẫn, được thiết kế để thay đổi người chơi về sự hiểu biết, thái độ và các kỹ năng mềm để cộng tác trong công việc giống như đội ngũ làm việc từ xa. Người tham gia sẽ học về cách làm việc nhóm từ xa thông qua việc sử dụng một chủ đề hấp dẫn và các liên kết có liên quan đến môi trường kinh doanh của họ. Những trải nghiệm sau đây, người chơi sử dụng phản xạ quan sát để xác định những gì xảy ra trong quá trình thực hiện, quyết định nào sẽ được đưa ra và kết quả của những quyết định đó. Những người tham gia có thể thực hiện hiệu quả các thay đổi hành vi bằng cách hiểu và chấp nhận những tác động mà lựa chọn của họ mang lại.

Yêu cầu báo giá