Trading Post

Trò chơi thương lượng với nhịp độ nhanh

1 - 2 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh
24 - Không giới hạn

Giới thiệu

Trạm Giao Dịch là một trò chơi tăng tốc thu thập thông tin, mặc cả và xây dựng sự tin cậy - một trò chơi khởi động tuyệt vời hoặc trong thời gian nghỉ giữa buổi hội nghị. "Trạm giao dịch" được quyết định là thành phố Dodge City hoang vu và hỗn độn vào thập niên 1860 - thời cơ cho một cơ hội tuyệt vời, và cũng là nơi mà tai họa đang chầu chực những người không thận trọng và thiếu thông tin. Trò chơi diễn ra hơn 4 năm. Mỗi năm bắt đầu với các nhóm kinh doanh và kết thúc khi họ quay trở về xe hàng hóa của riêng mình với mức tiền lãi trên một số hàng hóa nhất định. Ở đây, các gia đình cùng chia sẻ kiến thức. Cũng như trong tiến độ trò chơi, các nhóm phát triển mối quan hệ với các nhóm khác và chia sẻ những kiến thức mà họ rút ra được.

Có lẽ đây là một hoạt động mang nhiều phương diện nhất, số người tham gia có thể từ 12 đến 800 người trong suốt buổi hội nghị, trước hoặc sau bữa ăn tối. Trò chơi sẽ đặc biệt thành công, là một sự kiện phá vỡ những rào cản và các đội thống nhất trong khi củng cố những nguyên tắc chính trong thương lượng.

Lợi ích

Là một hoạt động đòi hỏi sự nhanh nhẹn và lanh trí, các nhóm sẽ thương lượng và kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Mặc dù đây là một hoạt động mang tính cạnh tranh, nhưng thành công nhất chính là các nhóm biết cộng tác với nhóm khác để đôi bên cùng có lợi và đồng thời tập trung vào những thành quả cốt yếu của họ. Trong quá trình đánh giá, các chiến lược giành chiến thắng sẽ được chia sẻ và những kiến thức phù hợp sẽ được áp dụng vào nơi làm việc.

Yêu cầu báo giá