Quản lý thời gian

Thực hành nhiều trong thời gian ngắn bằng việc học hỏi hữu ích hơn qua sự quản lý thời gian hiệu quả

time management skills

Học cách lập kế hoạch và tổ chức thời gian được phân chia giữa các nhiệm vụ và hoạt động cần thiết cho phép mọi người làm việc thông minh hơn và thực hiện nhiều hơn trong thời gian ngắn. Nghiên cứu chứng minh những căng thẳng được gây ra cho các cá nhân và các đội do quản lý thời gian thiếu khéo léo. Tập trung vào các kết quả không nằm trong nhiệm vụ chính là điều then chốt để quản lý thời gian tốt. Nhiều người trở nên đang bận rộn, nhưng thực sự họ lại hoàn thành công việc ít hơn làm cho trễ thời hạn, gia tăng căng thẳng và tổng thể tiêu chuẩn công việc thấp hơn. Dành thời gian để lên kế hoạch cho dù là một cá nhân hoặc một nhóm có vẻ như đang tốn thời gian cho chính bản thân nhưng cuối cùng sẽ tiết kiệm được thời gian lâu dài và đảm bảo kết quả đạt được. Các cá nhân và đội có cơ cấu quản lý thời gian được coi là chuyên nghiệp hơn những người không có. Hãy xem các chương trình xây dựng nhóm này nhấn mạnh và củng cố mối quan hệ tích cực giữa quản lý thời gian và năng suất hiệu quả.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles