Treasure Island

Hành trình của các đội đưa các thành viên trong đội chơi đến giữa đảo hoang và mở được rương kho báu.

1 - 2 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Hợp tác
16 - Không giới hạn

Giới thiệu

Trong Treasure Island, Các đội phải đưa các thành viên của mình đến giữa đảo để mở rương kho báu. Họ có 3 thanh xà, 1 sợi dây thừng, những bên cạnh các mõm đá và các nơi an toàn. Người chơi dùng các thanh xà để bắt cầu đưa các thành viên vào đảo. Càng đến gần đảo, họ càng phải hợp tác, làm việc cùng nhau mới có thể tiến về đích, mở chiếc rương thành công.

Lợi ích

Treasure Island hay được gọi là 3S ( Synergy, Sharing, Solidarity) : Sức mạnh, chia sẻ và đoàn kết. Vì tinh thần & thái độ để đạt được những điều này cũng như thái độ để đón nhận các thử thách trong cuộc sống thật. Hoạt động yêu cầu tư duy nhanh nhẹ, như kịch bản ngoài đời thật, người chơi phải sử dụng tư duy đổi mới và không theo tư duy lối mòn. Tư duy nhanh nhẹ và giao tiếp hiệu quả sẽ giúp đỡ các đội chơi quản lý sự thay đổi. Đây là một hoạt động trải nghiệm đầy thách thức đòi hỏi phải giải quyết vấn đề sáng tạo, đề cao sức mạnh của hợp tác để thành công.

Yêu cầu báo giá