Flat Out Chariot Challenge

Các đội xây dựng và đua xe ngựa hết tốc lực

1 - 2 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Cạnh tranh
20 - Không giới hạn

Giới thiệu

Các đội được khuyến khích tập hợp lại với nhau trong thử thách đầy cảm hứng này, kết hợp các kỹ năng sáng tạo và giao tiếp. Đua Hết Tốc Lực — Thử Thách Xe Ngựa kiểm tra các kỹ năng giao tiếp, cộng tác và sự sáng tạo của các thành viên để tạo ra một chiếc xe ngựa Roman hoặc Celtic quy mô đầy đủ — chống lại thời gian và chống lại nhau. Làm việc với các kế hoạch đã được cung cấp, mỗi đội phải tập hợp lại để biến một bộ các vật liệu ‘lắp ráp’ thành các xe đua bằng giấy carton tối thượng — máy móc và sức mạnh con người vận hành hài hòa cùng nhau. Thử thách bao gồm một cuộc đua, nơi các đội đánh xe ngựa của họ trong một cuộc thi tốc độ và kỹ năng, hoặc một cuộc diễu hành theo chủ đề đấu sĩ trong một bầu không khí để cạnh tranh với nhau tại sân vận động Circus Maximus. Một trải nghiệm thú vị mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên và khuyến khích sự khéo léo, hợp tác cũng như khả năng cạnh tranh tốt.

Lợi ích

Đua Hết Tốc Lực: Thử Thách Xe Ngựa kiểm tra các kỹ năng giao tiếp, sự hợp tác và sức sáng tạo nhằm tạo ra một bộ mô hình cuối cùng chống lại thời gian và chống lại nhau. Các đội cần lên kế hoạch cẩn thận và làm việc theo đội để thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, các đội sẽ phải đối mặt với các thử thách và nhiệm vụ phụ trước khi xe ngựa được hoàn thành. Thử Thách Xe Ngựa truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và là một trải nghiệm sẻ chia thú vị, chúng sẽ được phản ánh lâu dài sau sự kiện.

Yêu cầu báo giá