Making The News

Đóng vai trò của một đội tin tức

2 - 3 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Cạnh tranh
20 - Không giới hạn

Giới thiệu

Làm Tin Tức...2 đến 3 giờ đồng hồ, các đội sẽ tạo ra "tin tức trang bìa", với thử thách xây dựng nhóm vượt ra ngoài tiêu đề và tiếp cận câu chuyện thực về thông điệp hội nghị của bạn. Thử thách xây dựng nhóm thú vị, nhịp độ nhanh và tràn đầy năng lượng sẽ đưa đội của bạn thoát khỏi vùng thoải mái của họ và đặt họ vào thế giới xuất bản báo chí. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản.

Tất cả các đội phải tạo ra trang bìa báo báo cáo về hội nghị của ngày. Nhưng các đội sẽ phải làm nhiều hơn. Họ sẽ phải đặt tên cho tờ báo của họ, hoàn thành một số bài viết, tạo ra một bộ phim hoạt hình, thiết kế quảng cáo và thậm chí viết một 'bài dự báo kinh doanh'.

Đây sẽ là một trải nghiệm chia sẻ mạnh mẽ sẽ làm cho các đại diện tư duy và nói về nơi mà doanh nghiệp đang hướng tới - và là điều mà bạn sẽ nhớ rất lâu sau sự kiện này.

Lợi ích

Một giải pháp hấp dẫn để củng cố nội dung hội nghị của bạn hoặc khám phá các vấn đề kinh doanh phù hợp. Làm Tin Tức tập trung vào sự sáng tạo tập thể vào bất cứ điều gì liên quan đến công ty của bạn, như quản lý những thay đổi, hình dung về tương lai, khẳng định giá trị công ty hoặc đặt câu hỏi một cách thông minh về các chính sách và thực tiễn công ty. Quản lý dự án tốt là cần thiết để đáp ứng thời hạn chặt chẽ trong suốt chương trình. Sự sáng tạo của mỗi nhóm được hiển thị tại địa điểm hoạt động và có thể được đưa trở lại nơi làm việc để hình thành một lộ trình cho các hành động trong tương lai.

Lợi ích CSR

Hoạt động này thường yêu cầu mọi người dự báo tin tức trong tương lai. Nó đại diện một phương tiện hữu ích để khám phá các thành phần của tuyên bố CSR của bạn: dự đoán 'tin tức ngày mai' cung cấp một bảng âm thanh tuyệt vời dành cho người tham gia khám phá tác động của họ đến môi trường và nên thực hiện những bước nào để duy trì một chính sách CSR đã cam kết.

Làm Tin Tức là một sản phẩm xây dựng đội ngũ thú vị, giúp các đội luôn có động lực và luôn cảm thấy vô cùng hài lòng. Một hoạt động tuyệt vời để thúc đẩy làm việc nhóm, kết quả kinh doanh và đổi mới.

Alison McLaughlin, Head of Learning and Development
Lane Crawford

Yêu cầu báo giá