Team Building for Hybrid Teams

Có một chuẩn mực mới trong cách chúng ta làm việc. Nhiều người có thể làm việc từ xa, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Trong các tổ chức nơi làm việc từ xa là một lựa chọn, thì kết cấu Đội nhóm kết hợp sẽ được phát triển. Đội nhóm kết hợp là một nhóm có một số người làm việc tại nhà và những người khác làm việc từ một hoặc nhiều địa điểm văn phòng khác nhau. Trong các tổ chức lớn, đội nhóm kết hợp thường bao gồm các nhân viên đến văn phòng để làm việc, nhưng nơi làm việc của các tổ chức đó có thể ở các thành phố khác nhau và thậm chí là các quốc gia khác nhau!

Các sản phẩm team building cung cấp sự pha trộn của đội nhóm kết hợp. Chúng được thiết kế sao cho những người làm việc trong cùng một không gian vật lý có cơ hội tận dụng mọi lợi ích của việc tương tác trực tiếp, cho dù có theo quy tắc dãn cách xã hội hay không. Chúng cũng được thiết kế đặc biệt để trong cùng một nhóm có một hoặc nhiều người đang làm việc từ một địa điểm khác, cho dù đó là văn phòng hoặc nhà riêng. Trong một số trường hợp, họ sẽ có vai trò và trách nhiệm khác nhau, và đôi khi họ sẽ làm việc giống nhau như khi họ ở trong cùng một không gian vật lý. Kết quả là, họ sẽ bắt chước tình huống như một đội nhóm kết hợp thực sự và là một cách tuyệt vời để kết nối, tạo ra tiếng cười và cải thiện sự năng động của đội nhóm kết hợp.

Đội nhóm kết hợp khác nhau về tính linh hoạt. Một số nhân viên hoàn toàn có quyền tự chủ để sắp xếp thời gian và nơi làm việc của riêng họ. Điều này vẫn là thông lệ chung cho các thành viên trong nhóm làm việc theo các giờ tương tự và được yêu cầu làm việc tại văn phòng trong một số ngày nhất định mỗi tuần hoặc mỗi tháng.

Để mang lại hiệu quả, đội nhóm kết hợp được hướng dẫn bởi các nhà lãnh đạo có thẩm quyền, những người thành lập nhóm với sự cam kết về một quy định dễ hiểu và các hướng dẫn rõ ràng trong phương thức giao tiếp. Văn hóa chia sẻ, đội nhóm năng động và năng lực cá nhân như một sự đồng cảm để đi một chặng đường dài và tạo nên hiệu quả của đội nhóm kết hợp. Thông thường, các cuộc họp nhóm sẽ diễn ra trên một nền tảng hội nghị video và giao tiếp hằng ngày sẽ thông qua một ứng dụng nhắn tin, điều này rất quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ các ý tưởng sáng tạo. Nếu có thể, điều này cũng rất quan trọng nếu các đội có thể gặp nhau trực tiếp tại một nơi vào khung thời gian nhất định.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một loạt các sản phẩm khởi động nhanh Icebreakers and Energisers mà bạn có thể sử dụng để giữ động lực và cam kết cho đội nhóm kết hợp của mình. Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất vui được chia sẻ một số ý tưởng với bạn.

Bạn cần thêm thông tin? Hãy truy cập vào Tìm kiếm Chương trình Team Building

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc đưa ra quyết định? Hãy thử làm một điều gì đó đặc biệt cho nhóm của bạn để có được kết quả bạn mong muốn.

Liên lạc